Delen naar Social media

delen naar social media.

Deel uw berichten ook eenvoudig op DEALNieuws.nl en SHOPEemdelta.nl. Onze software en platforms maken dat mogelijk. Een groter bereik van uw nieuws, producten, evenementen en vacatures. Zichtbaar zijn in de regio, dat is wat wij allemaal willen met ons bedrijf. Onze software geeft u een groter bereik op Social Media en kost u minder tijd. We gaan het u uitleggen!

social media het kost mij al zoveel tijd, alleen ik wil ook een groter bereik.

Ja en dat is ook de reden, dat wij dit gemaakt hebben. Delen op Facebook, Instagram, Twitter, Pintrest en onze eigen platforms in de regio. Wij hadden er een dagtaak aan. Dit moest gewoon makkelijker en eenvoudiger kunnen. Wat een uitdaging en het is ons gelukt. Binnen 3 minuten kunnen wij een koppeling maken van jouw Social Media, met onze software. Ik maak nu een bericht op, die mij net zoveel tijd kost, als het opmaken van een facebook bericht. Ik vink mijn  social media aan, waar het bericht naar toe moet gaan en ik vink de platforms aan. Ik push het bericht en op alle platforms is mijn bericht zichtbaar.

Ik wil meedoen. Leg mij uit hoe ik dit kan regelen?

Wij maken een profiel op binnen onze software van uw bedrijf.

  • Wij nemen telefonisch contact met u op.
  • Tijdens het telefonisch contact, koppelen wij uw Sociale Media en de platforms aan onze software.
  • Binnen 3 minuten kunt u, uw eerste bericht plaatsen .
  • Wij garanderen u een groter bereik en minder werk, met het plaatsen van berichten op uw eigen Social Media en op platforms in de regio.
Technical Details
Delen naar Facebook Linkedin Twitter Pinterest
Koppelen Inloggen bij Social media
Facebook na 3 mnd nogmaals inloggen
Landschap afbeeldingen 1200x628
Delen naar Dealnieuws.nl
Delen naar Platform van centrum

Delen naar

Facebook

Delen naar

Linkedin

 

Direct aanmelden!

Klik op registreer en u kunt direct beginnen.
registreer mail ons